Historien bag Skovby Forsamlingshus

1896

Forsamlingshuset blev bygget

Skovby Forsamlingshus blev oprindeligt bygget som den lokale sygekasse med en lille sal og et køkken, samt beboelse i en del af bygningen.

1904

Overdraget til beboerne

Skovby Sygekassen overgik til at være en statsanerkendt institution, og huset blev overdraget til beboerne i Skovby, som dannede et interessentselskab.

1906

Den store sal blev bygget

Den store sal blev tilføjet til Skovby Forsamlingshus, hvilket gjorde det muligt at afholde sammenkomster, fester, foredrag og andre aktiviteter. Heraf kan for eksempel nævnes besøg af Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg, muligvis med oplæsning af tekster.

Efter krigen

Scenen blev bygget

I årene efter krigen blev scenen bygget til, måske i 1944.
Der er ikke dokumentation på dette byggeri og hvad der ellers er foregået af aktiviteter i dette tidsrum, da Forhandlingsprotokollen blev væk i 1960.

I perioder har der været faste værter i huset, som har stået for udlejning og arrangementer. Der blev også i en kort periode anvendt som kro.

1969

Skovby Borgerforeningen blev skabt

Skovby Forsamlingshus overgik til at være under Skovby Borgerforeningens ejerskab.

Skovby Forsamlingshus gennem tiden

Der er et væld af historier og vidnesbyrd om de mange begivenheder, der gennem de sidste 120 år har fundet sted i Skovby Forsamlingshus, som har været hjertet i vores lokalsamfund. Huset har været vært for utallige festligheder af enhver art, hvor generationer af familier fra Skovby, Galten og omegn har fejret livets store øjeblikke såsom dåb, konfirmationer, bryllupper, sølvbryllupper, ungdomsfester og fødselsdage.

Billede 1

Billede 2

Fastelavnsfester var en årlig tradition, hvor fastelavnssoldaterne gik fra dør til dør og samlede penge ind til festen. Afslutningen af søndagsskolen blev fejret med optrædener, små rollespil og sange, mens Røde Kors arrangerede en tombola. Konfirmanderne holdt bal som en slags blå mandag, og danseskolen afholdt afdansningsbal. Gymnastikforeningen, der på det tidspunkt bestod af en flok dygtige ungkarle, trænede i huset og afholdte opvisninger. Der blev også afholdt juletræsfester, høstfester og ungdomsbal.

Et dilettant-/amatørteater brugte huset i mange år til at øve i og opføre utallige forestillinger. Huset har også været udlejet til aftenskoleaktiviteter såsom porcelænsmaling, stoftryk, syning af lampeskærme, bordtennis og Line dance. Det har desuden været vært for mange generalforsamlinger og fungeret som valgsted.

Billede 3

Billede 4

Bankospillet, der dengang hed “Gåse og andespil”, var en af husets populære aktiviteter, hvor præmierne inkluderede levende ænder og gæs. En 75-årig husker endda, hvordan hun sammen med sin far transporterede en levende gås hjem i en papkasse på bagagebægeret på cyklen.

Skovby Borgerforening blev dannet med formålet at ”At drive Skovbys forsamlingshus, som afbenyttes efter bestyrelsens bestemmelser til private og offentlige fester, møder, foredrag. Idræt og lignende […] At varetage de aktive medlemmers interesse i forhold til kommunen og andre myndigheder […] At fremme samværet mellem Skovby beboere”

Billede 5

Skovby Forsamlingshus i dag

120 år senere er Skovby Forsamlingshus stadig et centralt samlingssted for vores lokalsamfund. Huset drives af en dedikeret bestyrelse og mange frivillige, der arbejder hånd i hånd for at opretholde dets aktiviteter og traditioner. Økonomien støttes af medlemskontingenter, tilskud fra kommunen og generøse donationer fra lokalsamfundet.

Billede 6

Billede 7

Mange af de traditionelle aktiviteter, som huset har været vært for gennem årene, er fortsat en del af vores program. Derudover er der blevet introduceret nye tiltag, der afspejler tidens ånd, men stadig med fokus på at skabe et hyggeligt og socialt miljø med lokal forankring.

Bankospil er stadig en populær begivenhed, der afholdes en gang om ugen med stor tilslutning fra lokalsamfundet. Andre arrangementer inkluderer fællesspisninger med oplæg om forskellige interessante emner, der har relevans for vores borgere. Strikke/hæklecaféer tilbyder inspiration og kreativitet, mens kræmmermarkeder, julemarkeder og kreadage skaber hyggelig markedsstemning.

Billede 8

Billede 9

Vi fortsætter med at være vært for generalforsamlinger, brætspilsdage, nytårskur for vores frivillige, julebanko, høstfester og arbejdsdage. Skovby Forsamlingshus pulserer stadig af liv og aktivitet, og vi ser frem til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen til vores fællesskab.

Scroll to Top